MENU
Søg vare
SØG

0 kr.

× Eksperimenter Naturudstyr Mikroskoper Fiskegrej Redekasser Naturplakater Drager

Skoleskibet i Ry

Skoleskibet i Ry drives af en frivillig forening, og skibet kan lejes af alle interesserede. Fra Sønder Ege strand i Ry, hvor skibet er fortøjet, kan børn og voksne drage ud på ekspeditioner, med henblik på at besigtige søens undervandsplanter, tage vandprøver, indfange planteplankton og dyreplankton m.m. Og fra den åbne skolestue på land kan de indsamlede prøver undersøges nærmere med luppe og mikroskoper. Skoleskibet Ry understøtter børnenes interesse for natur, og giver børnene mulighed for at eksperimentere med naturvidenskabelige fænomener. Naturlaboratoriet støtter selvfølgelig Skoleskibet Ry.

Læs mere om skoleskibet her: https://www.skoleskibet-ry.dk/

Amager Fælled

På Wikipedia finder man følgende; "Amager Fælled er et overvejende fredet naturområde i den nordvestlige del af Amager". Spørgsmålet er imidlertid om teksten på Wikipedia snart skal omskrives? Gennem længere tid har politiske stemmer ytret ønske om, at anlægge nye boligkomplekser på Amager Fælled, på bekostning af frøer, slanger og humlebier. Fjernes naturarealerne på Amager Fælled, er det for bestandigt. En stærk folkelig modstand har imidlertid rejst sig, og fortalere for naturbevarelse har organiseret sig i gruppen, Amager Fælleds Venner. Naturlaboratoriet støtter naturligvis Amager Fælleds Venner og sagen om, at bevare et grønt frimærke i københavnernes baghave.


Læs mere om Amager Fælleds Venner her: https://www.amagerfaelled.dk/

Pindsvinevennerne

De fleste danskere har på et eller andet tidspunkt stiftet bekendtskab med det danske pindsvin, som i skumringstiden typisk tøffer rundt i de danske haver på jagt efter orme, biller og larver - en klassisk pindsvins-aftensmads-menu. Mens andre dyr løber, flyver, dykker eller på anden vis forsøger at undgå rævens fine tandsæt, så forholder det sig anderledes med pindsvinet, der blot ruller sig sammen til en boldt, omgivet af spidse pigge. Ganske uappetitligt! Forsvarsmekanismen er effektiv overfor naturlige fjender, men i mindre grad overfor hurtigt-rullende bildæk. Hvert år bliver et stort antal pindsvin kørt ned på de danske veje, eller på anden vis lider nød grundet vores kultivering af dyrets naturlige levesteder. Der er således god grund til at give pindsvinet en hjælpende hånd, når nødstedte dyr lokaliseres. Pindsvinevennerne er en frivillig forening som yder hjælp til pindsvin i nød. Naturlaboratoriet støtter naturligvis denne hæderlige sag.


Læs mere om Pindsvinevennerne her: https://pindsvin.dk/

Ønsker du støtte til et foretagende, der tjener naturen eller børns interesse herfor, er du mere end velkommen til at kontakte os på: info@naturlaboratoriet.dk